North India

05 NIGHTS/06 DAYS

KASHI, AYODHYA TEMPLE TOUR PACKAGE

Varanasi, Gaya, Allahabad, Ayodha

 • Hanuman Garhi Temple
 • Kanak Bhawan
 • Ramjanma Bhoomi
 • Saryu Ghat
 • Triveni Sangam
 • Kashi Vishwanath Temple
 • Annapurna devi Temple
 • Vishalakshi Temple
 • Ganga Aarti
 • Sarnath
 • BHU
 • Mangla Gauri Temple
 • Bodhi tre

10 NIGHTS/11 DAYS

CHARDHAM YATRA

Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, Badrinath

 • Akshrdam Temple & Lotus Temple
 • Manasadevi Temple
 • Ganga Harathi
 • Yamunotri Temple
 • Gangotri Temple
 • Kashiviswanath Temple Kedarnath Temple
 • Badrinath Temple
 • Mana Village & Ramjula
 • Laxman Jula

02 NIGHTS/03 DAYS

SHIRDI TEMPLE TOUR PACKAGE

Shiridi, Nashik, Trimbakeshwar, Ellora, Aurangabad

 • Saibaba Temple
 • Dwarakamai
 • Shanidev Temple
 • Trimbakeshwar Jyothirlinga
 • Muktidham
 • Panchavati Temple
 • Ellora Caves
 • Grishneswara Jyothirlinga

04 NIGHTS/05 DAYS

GUJARAT TEMPLE TOUR PACKAGE

Ahmedabad. Dwarka.Somnath. Bhavanagar

 • Sabarmati Ashram
 • Swaminarayan Akshardham
 • Nageshvara Jyotirlinga
 • Bet Dwarka
 • Dwarkadhish Temple
 • Rukmini Devi Temple
 • Shree Somnath Jyotirlinga Temple
 • Takhteshwar Temple
 • Nishkalank Mahadev Temple

02 NIGHTS / 03 DAYS

UJJAIN JYOTIRLINGA TEMPLE TOUR PACKAGE

Ujjain, Omkareshwar, Ujjain

 • Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple
 • Omkareshwar Jyotirlinga Temple
 • Kal Bhairav Temple
 • Mangalnath Temple
 • Maharishi Sandipani Ashram
 • Ram Ghat

02 NIGHTS / 03 DAYS

KAMAKHYA DEVI TEMPLE TOUR PACKAGE

Assam

 • Kamakhya Devi Temple
 • Sankaradeva Kalakshetra Society
 • Basistha Ashram
 • Umananda Temple
 • Peacock Island
 • Navagraha Temple
 • Sukreswar Ghat
 • Brahmaputre River